Από την Δευτέρα 9-8-2021 έχουν τεθεί κανονικά σε λειτουργία οι 2 μονάδες αφαλάτωσης των Καταπόλων, συνολικής δυναμικότητας 600 μ3/ημέρα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή η βελτίωση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

Ενημερώνουμε τους δημότες και επισκέπτες του νησιού ότι για τις επόμενες 2 ημέρες δηλαδή την Πέμπτη 19-8-2021 και την Παρασκευή 20-8-2021, οι μονάδες αφαλάτωσης θα τεθούν εκτός λειτουργίας για να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο πηγάδι άντλησης του θαλασσινού νερού το οποίο τροφοδοτεί την αφαλάτωση. Κατά τις μέρες αυτές το δίκτυο θα τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις των Καταπόλων.

Από το Σάββατο 21-8-2021 θα επανέλθει κανονικά η λειτουργία όλης της αφαλάτωσης.