Ο Δήμος Αμοργού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι με την υπ’ αριθμ. 562/2024 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Δήμου μας και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ακύρωσε την  απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαρά, με την οποία είχε ερμηνευθεί εσφαλμένα και επικίνδυνα διάταξη ειδικού προεδρικού διατάγματος σχετική με τον καθορισμό των υψών κτιρίων στους οικισμούς της νήσου Αμοργού. Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε η ασκηθείσα παρέμβαση ιδιωτών υπέρ της διατήρησης σε ισχύ της απόφασης του υφυπουργού, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε το 2018 με αφορμή οικοδομή στην περιοχή Ξυλοκερατίδι Καταπόλων.

Το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι “η εν λόγω ερμηνεία (του υφυπουργού) του ειδικού διατάγματος της Αμοργού, η οποία υπαγορεύθηκε από τις γενικώς ισχύουσες ρυθμίσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, δεν συμβαδίζει με τους στόχους του ειδικού διατάγματος προστασίας της Αμοργού (διατήρηση κορυφογραμμών φυσικού τοπίου, ανάσχεση της εισροής αστικών προτύπων οικοδόμησης, ειδική ογκοπλαστική διαμόρφωση κτισμάτων για την ομαλή μετάβαση από το φυσικό στο δομημένο περιβάλλον κ.λπ.). Έκρινε επίσης ότι, η ερμηνεία αυτή, η οποία θα είχε ως συνέπεια την κατασκευή κτιρίων με πολλαπλές αφετηρίες μέτρησης ύψους και με διαφορετικά τελικά ύψη, ανάλογα με την κλίση του ακινήτου, ενώ κρίθηκε ως αντίθετη και με τη διατύπωση του διατάγματος, η οποία επιτάσσει λιτή γεωμετρική μορφή κατά τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα, αυτά, δηλαδή, που είχαν διαμορφωθεί πολύ πριν τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Κρίθηκε, περαιτέρω, ότι το διάταγμα της Αμοργού, το οποίο ούτως ή άλλως υπερισχύει του ΝΟΚ, έχει στόχευση που υπερβαίνει κατά πολύ τη ρύθμιση της δόμησης στην περιοχή αναφοράς, και αποτελεί, σε αρμονία με το Σύνταγμα, μοχλό προστασίας του πολύτιμου πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος του κυκλαδίτικου αυτού νησιού. Κατά συνέπεια, οι σχετικές γενικής εφαρμογής διατάξεις του ΝΟΚ κρίθηκε ότι όχι μόνον δεν επιδέχονται άμεση εφαρμογή στην επίμαχη περιοχή, που υπάγεται σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς, αλλά δεν αποτελούν καν πρόσφορο στοιχείο για την ερμηνεία των διατάξεών του”.

Κρίνοντας έτσι το ΣτΕ προασπίζεται την ανάγκη ειδικής προστασίας του νησιού μας και των λοιπών Κυκλαδίτικων νησιών, διαφυλάττει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους και θωρακίζει αυτά απέναντι σε προσπάθειες και φαινόμενα υπέρβασης των ειδικών όρων δόμησης, που έχουν τεθεί.

Σημειώνεται ότι οι δήμοι Αμοργού και Νάξου – Μικρών Κυκλάδων εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου Δέσποινα Παναγιώτου και Βασίλειο Καραμπίνη.»

.