Αγαπητοί κάτοικοι οικισμού Λαγκάδας,

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας όλη αυτή την περίοδο που εκτελούνταν εργασίες στον οικισμό σας.

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η ενεργοποίηση του νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Λαγκάδας στα τμήματα:

-από ιδιοκτησία Θεολογίτη Αργυρώς έως κατάστημα τουριστικών ειδών «Τσαγκαράδικο»

από ιδιοκτησία Θεολογίτη Αργυρώς έως ιδιοκτησία (οικία) Βλαβιανού Μιχαήλ

-από οικεία Μενδρινού Μιχαήλ (καμάρα)ιδιοκτησία Γιάννη Κωβαίου – ιδιοκτησία Συνοδινού Νάγια

– από οικία Καρολίνας έως ιδιοκτησία Κανταράκια Σεραφείμ

-από οικία Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικήτα έως ιδιοκτησία Γαβαλά Νίκης

-από ιδιοκτησία Τσίπη Βίκυς έως ιδιοκτησία Βασσάλου Γιώργου

-από ιδιοκτησία Τσίπη Βίκυς έως λόζα

-από ενοικιαζόμενα δωμάτια «Αρμονία» – δημοτική γεώτρηση – οικία Παπατζανάκη

-από οικία Βασσάλου Φίλιππου – πρώην Δημοτικό Σχολείο έως οικία Βλαβιανού  Σοφίας  

-από οικία Μενδρινού Μιχαήλ – οικία Κορβέση Ειρήνης – Συνοδινός Δημήτρης έως ιδιοκτησία Βλαβιανού Μιχαήλ

-από ιδιοκτησία Βλαβιανού Μιχαήλ – Λουδάρου Νικητία οικία Καρολίνας

-από ιδιοκτησία Βλαβιανού Μιχαήλ έως φανό

-από οικία Πάσσαρη Ποθητής οικία Δεναξά Μαρίας – Γαβαλά Νικολάου

-από Ι.Ν. Παναγίας Αϊβαλιώτισσας οικία Γαβαλά Παύλου – ιδιοκτησία Κλεάνθη Μάρκου

-από ιδιοκτησία Μαύρου Νικόλαου έως ιδιοκτησία Ρούσσου Ζανιώς

Παρακαλούμε οι ιδιοκτήτες ακινήτων ευρισκόμενων επί των ανωτέρω τμημάτων που δεν έχουν κάνει ήδη αίτηση σύνδεσης στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να προσέλθουν στο Δήμο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθώς από 01/09/2022 θα διακοπεί η παροχή υπηρεσίας πλήρωσης ιδιωτικών δεξαμενών μέσω φορητού αγωγού στα εν λόγω τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για νέα σύνδεση ακινήτουστο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης συμπληρώνονται/υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή εκπροσώπους αυτών με επίδειξη εξουσιοδοτικού εγγράφουκαι συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:  

Α)Αντίγραφο οικοδομικής άδειας για ακίνητα μεταγενέστερα του 1977 ή Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του ιδιοκτήτη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι «το ακίνητο για το οποίο αιτείται σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης προϋφίσταται του 1977»

Β)Τίτλος ιδιοκτησίας του υπό σύνδεση ακινήτου ή Υ.Δ.του ιδιοκτήτη (και συνιδιοκτητών σε περίπτωση περισσότερων του ενός, ιδιοκτητών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι «έχει πλήρη νομή και κυριότητατου ακινήτου του οποίου αιτείται σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης»

Γ)Δημοτική ενημερότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους)

Δ) Εξουσιοδότηση (μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης και συνοδευτικών εγγράφων από εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη)

Ε)Απόσπασμα χάρτη Κτηματολογίου με τη θέση του ακινήτου μόνο για τα εκτός οικισμού ευρισκόμενα ακίνητα η οποία μπορεί να γίνει και στο Δήμο με τη βοήθεια υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.)

-Τα έντυπα των αιτήσεων είναι συγκεκριμένα και δίνονται από την Τ.Υ. του Δήμου.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να δοθούν στους αιτούντες επίσης από την Τ.Υ. του Δήμου, όπου εφόσον τιςσυμπληρώσουν ενώπιον δημοτικού υπαλλήλου και επιδείξουν την ταυτότητά τους, δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Για σχετικές διευκρινήσεις και τυχόν ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω εντύπων (αίτηση, Υ.Δ.) μέσω email, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ.:22853-60232 (Ε.Πρέκα)

Ευχαριστούμε για τις έγκαιρες ενέργειές σας

​​