Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στον χώρο του παλιού Ειρηνοδικείου στην Χώρα Αμοργού θα λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης Κτηματογράφησης στο οποίο
θα μπορείτε να υποβάλετε τις δηλώσεις των ακινήτων σας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 05 Οκτωβρίου 2021 και για τους κατοίκους εξωτερικού στις 05 Ιανουαρίου 2022.

Επισυνάπτετε ενημερωτικό υλικό το οποίο θα μοιραστεί και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα.

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤ5-26 ΚΥΚΛΑΔΕΣ-print1

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308