Σας γνωρίζομε ότι με απόφαση υπ’ αριθ. ΑΠ 741/8-3-2019 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η ένταξη του στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» η πρόταση του Δήμου «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας. Δηλαδή ηλεκτρονικός οδηγός ξενάγησης και προβολής παραδοσιακών οικισμών, Ι.Μ. Χοζοβιωτίσσης, μονοπατιών κα. μέσα από κινητές συσκευές.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ