Όσοι ενδιαφέρονται για ελλιμενισμό σκαφών στα λιμάνια Καταπόλων και Αιγιάλης να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι 31/5/2020 στους υπευθύνους είσπραξης λιμενικών τελών.

Λιμάνι Καταπόλων :  κα Νομικού Σοφία  – 6937395235

Λιμάνι Αιγιάλης: κ. Βασσάλο Ευάγγελο  –  6971651034

ΑΠΟ  ΤΟ  Δ.Λ.Τ.ΑΜΟΡΓΟΥ