Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού στα θέματα πρόληψης και καταστολής Θαλάσσιας Ρύπανσης, για το έτος 2023

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού για μια ακόμα φορά μεριμνά για θέματα όπως αυτό της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και ως εκ τούτου διοργάνωσε και φέτος την Εκπαίδευση αντιρρύπανσης της εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στον Λιμένα Καταπόλων σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα Εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», η οποία διέθεσε δυο εξειδικευμένους τεχνικούς αλλά και δικά της μέσα φωτογράφισης (Drone και επίγεια κάμερα) για την αποτύπωση της όλης δράσης.

Η εν λόγω Εκπαίδευση περιλάμβανε το Θεωρητικό μέρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό χώρο έμπροσθεν του Container, εντός του οποίου βρίσκεται αποθηκευμένος ο Αντιρρυπαντικός Εξοπλισμός του Δ.Λ.Τ. Αμοργού. Ακολούθως οργανώθηκε και εκτελέστηκε η Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης με σενάριο που βασίστηκε στη διαρροή πετρελαίου Diesel από βυτιοφόρο όχημα το οποίο ανεφοδιαζόταν από Δ/Ξ που βρισκόταν στον Λιμένα των Καταπόλων.

Λόγω του συμβάντος ενεργοποιήθηκε το εγκεκριμένο από το Λιμεναρχείο Νάξου Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης και κατά συνέπεια η εθελοντική Ομάδα Αντιρρύπανσης κινητοποιήθηκε άμεσα και προέβη στην ρίψη πλωτού φράγματος μήκους 150 μέτρων γύρω από το Δεξαμενόπλοιο με στόχο τον εγκλωβισμό της υποτιθέμενης ρύπανσης.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ρίψης του φράγματος, ακολούθησε η απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του σε δύο (2) σημεία, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν στα άκρα του και τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά με σκοπό τον περιορισμό της υποτιθέμενης ρύπανσης εντός του φράγματος.

Τέλος, αφού απορροφήθηκε η υποτιθέμενη διαρρεύσασα ποσότητα πετρελαίου Diesel με τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά, σημάνθηκε το πέρας της Άσκησης και το φράγμα επανατακτοποιήθηκε στο σκελετοκιβώτιο επί της φορητής μπαγκαζιέρας. Εν συνεχεία αφού το φράγμα ξεπλύθηκε με γλυκό νερό, αποθηκεύτηκε ξανά στο Container όπου παραμένει σε ετοιμότητα όλο τον χρόνο.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην Εκπαίδευση Αντιρρύπανσης και συγκεκριμένα τα μέλη της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) Αμοργού, τα στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Καταπόλων που διέθεσαν και το όχημα του Λιμεναρχείου για την μεταφορά της μπαγκαζιέρας στο σημείο διεξαγωγής της Άσκησης, τον καβοδέτη ο οποίος διέθεσε και την λέμβο του, τα μέλη του πληρώματος του Δ/Ξ «ΝΑΟΥΣΣΑ», αλλά και τους επαγγελματίες Αλιείς που συμμετείχαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δήμαρχος Αμοργού,

Ελευθέριος Καραΐσκος