Προκειμένου ο Δήμος να φροντίσει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον ατόμων στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σε κάθε περιοχή της Αμοργού, παρακαλούμε τους επιθυμούντες να εκπαιδευτούν να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο ή να το δηλώσουν προφορικά στο τηλ. 2285360 222 (κ. Σοφία Νομικού), μέχρι 10 Αυγούστου 2019.

Επιθυμούμε να έχουμε 2 άτομα από Θολάρια, Όρμο – Ποταμό, Χώρα, Κατάπολα, Βρούτση , Αρκεσίνη και Κολοφάνα – Καλοταρίτισσα.
Η ύπαρξη απινιδωτή και η άμεση χρησιμοποίηση του, μπορεί να σώσει ζωές.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ