Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΔΛΤ Αμοργού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αλλά κυρίως στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθητοποίησής του στην πρόληψη και την τυχόν καταστολή της θαλασσιάς ρύπανσης,  με την παρουσία και την συνεργασία της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα Εταιρείας ‘ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος’,  διοργανώνει εκπαίδευση και σε Θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή Θαλάσσιας ρύπανσης, με σκοπό να ενημερωθούν όλα τα μέλη της εθελοντικής Ομάδας της Αμοργού αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, για τις δυνατότητες του ΔΛΤΑ σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή του Νησιού μας, σύμφωνα  με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Θεωρητική Εκπαίδευση.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα από 9.00 έως 13.00 και θα περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή – Είδη & Τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών εντός Λιμενικής Εγκατάστασης
  • Οι ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
  • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. στη Νήσο
  • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
  • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό
  • Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με το είδος του Συμβάντος.
  • Προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού με αντιμετώπιση πραγματικού συμβάντος ρύπανσης με τα μέσα και το προσωπικό του Φορέα όπου εντοπίστηκε αρχικά η διαρροή.
  • Άσκηση επί χάρτου σε Λιμένα ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου

 
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Α. Πρακτική Εκπαίδευση.

1ο μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στον  Λιμένα Καταπόλων, από 9.00 έως 10.00.

2ο μέρος. Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι Καταπόλων με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή του, από 10.00 έως 13.00.

Β. Αξιολόγηση εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού από 13.00 έως 14.00.

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την εκπαίδευση είναι δυνατό να παρακολουθήσουν μέλη συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού (πλην των φορέων οι οποίοι υποχρεούνται από την ισχύουσα Νομοθεσία να εκπαιδεύονται για τα ίδια θέματα).

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με τον κ. Γ. Κωβαίο, τηλέφωνο 22853 60230, fax: 22853 60219, e-mail: dltamorgou@1256.syzefxis.gov.gr.

Ο Πρόεδρος