ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 07-07-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 07-07-2019

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- 07-07-2019-ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ