Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία κτηματογράφησης  στα όρια του Δήμου Αμοργού. Στα πλαίσια αυτά εξειδικευμένο συνεργείο εργάζεται στους οικισμούς και εκτός αυτών, για την αποτύπωση των χώρων. Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να συνδράμουν στο έργο τους με την ανοχή τους και την παροχή πληροφοριών που τυχόν τους ζητηθούν για την καλύτερη και συντομότερη ολοκλήρωση του έργου τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ