ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ