ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργό κ. Σταύρο Αραχωβίτη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζομε ότι η μη ανανέωση των αδειών των δύο Βιτζότρατων (SB) που είχαν δοθεί σε δύο επαγγελματίες αλιείς του Δήμου μας, έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης των οικογενειών των εν λόγω εργαζομένων, αλλά και στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας αφού με την μη ανανέωση στερούνται τη γόπα και τη μαρίδα που διατίθετο σε φθηνές τιμές και αποτελούσε βασικό στοιχείο της διατροφής των. Το τελευταίο έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους κατοίκους, οι οποίοι επισκέπτονται διαμαρτυρόμενοι το Δήμο.

Οι δύο άδειες που είχαν δοθεί και δεν ανανεώθηκαν ανήκουν στους:

α. ΒΕΚΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΉ “ΑΙ Λ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΒΕΚΡΗΣ”
νηολογίου Νάξου 147 – ΑΜΑΣ GR 000038511 με κύριο αλιευτικό εργαλείο την βιτζότρατα και

β. ΒΕΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ “Α/Λ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΙ” νηολογίου Νάξου 115 -ΑΜΑΣ 000026028 με κύριο αλιευτικό εργαλείο την βιτζότρατα.
Από εξέταση που έγινε από το Δήμο, τόσο με ερώτηση στο Λιμενικό Σταθμό Αμοργού, όσο και στους ιδιοκτήτες, δεν διαπιστώθηκε παράβαση των κανόνων λειτουργίας των αδειών ούτε καν σύσταση από τους αρμόδιους φορείς.

Η μη ανανέωση του νέου τριμήνου, Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2019, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση η παρατήρηση από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως είχε υποχρέωση εκ των καθηκόντων που απορρέει από τις υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων προς τους πολίτες, δημιούργησε το παραπάνω τεράστιο κοινωνικό θέμα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ανανεώσετε τις άδειες του τρέχοντος τριμήνου στους παραπάνω αλιείς.

Με τιμή
Dimorako sigh