ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ   ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΆΣ

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ  ΠΛΗΘΩΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Πρόσκληση απευθύνει το Περιφερειακό
ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς σε όσους
ενδιαφέρονται να εγγραφούν στις νέες
δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις, κατά την
περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου,  στο
πλαίσιο των έργων «Δράσεις Ενημέρωσης,
Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» στα
Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Με
χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με
σοβαρή προετοιμασία σε μία σειρά από
θεματικές κατηγορίες, Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να δηλώσουν έγκαιρα την
επιλογή τους  πραγματοποιώντας  την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα
WWW.KEK-GENNIMATAS.GR [1],όπου αναρτώνται  αναλυτικά Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των σεμιναρίων

Οι θεματικές κατηγορίες των προγραμμάτων είναι πολλές και στοχεύουν στις σύγχρονες απαιτήσεις
όλων των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Τουρισμός, Πρωτογενής Τομέας, Ξένες
Γλώσσες στον Τουρισμό, Ασφάλεια
Τροφίμων, Ανθρώπινο Δυναμικό,
Οικονομία, Πολιτισμός και Ιστορία,
Υγεία και Πρώτες Βοήθειες,
Συμβουλευτική Γονέων, Προσωπική
Ανάπτυξη, Ψηφιακές Δεξιότητες,
Παραδοσιακές Τέχνες και Τεχνικές,
Υπηρεσίες Καλλωπισμού, Φωτογραφία,
Εσωτερική Διακόσμηση, Εναλλακτικές
Μορφές Τουρισμού, Νέες Ευρωπαϊκές
Στρατηγικές, Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ερμηνεύοντας το Δίκαιο της
Εκπαίδευσης, Προστασία του
Περιβάλλοντος κ.α. Οι θεματικές που
αναφέρθηκαν εμπλουτίζονται διαρκώς
και προστίθενται νέα σεμινάρια σε μία
δυναμική λίστα, που ανανεώνεται και
αναρτάται πλήρης πληροφοριών στην
ιστοσελίδα του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους
ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε
ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας,
μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και
επαγγελματικής κατάστασης, με στόχο
την ανάπτυξη και αναβάθμιση
επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η
συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση
τις νέες επιταγές επιμόρφωσης λόγω της
πανδημίας του COVID 19, το ΚΕΚ θα
υλοποιήσει σεμινάρια, τόσο εξ
αποστάσεως, με σύστημα σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης όσο και δια ζώσης, με
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Όσοι  ολοκληρώσουν επιτυχώς τη
συμμετοχή τους στα προγράμματα
επιμόρφωσης, θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης από το ΚΕΚ Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.