Επιμορφωτικό σεμινάριο με αντικείμενο
τα πράσινα επαγγέλματα στον νησιωτικό
χώρο διοργανώνεται από το Δίκτυο
Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ )το διάστημα 24-28
Απριλίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου YENESIS .Το έργο
στοχεύει στην ενίσχυση της εργασίας
των νέων νησιωτών σε τομείς όπως η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η
κυκλική οικονομία, η βιώσιμη
διαχείριση υδατικών πόρων και τα
βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους και
νέες ηλικίας 24-30 ετών, που κατοικούν
μόνιμα σε νησί, έχουν εκπαιδευτικό
υπόβαθρο σχετικό με τις θετικές
επιστήμες και είτε βρίσκονται σε
αναζήτηση εργασίας είτε απασχολούνται
σε επαγγέλματα άσχετα με τις σπουδές
τους. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
δωρεάν, ενώ καλύπτονται τα έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και
ημιδιατροφής.

Διορία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
στο σεμινάριο είναι η ΔΕΥΤΈΡΑ 10
ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023.

▫️Οι ενδιαφερόμενοι/ες
καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό
τους σημείωμα στο email :info@dafninetwork.grμε τηνυπόδειξη: Επιμορφωτικό σεμινάριο YENESIS.