Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού, εφαρμόζοντας την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και δείχνοντας έμπρακτη ευαισθητοποίηση σε όλα αυτά τα θέματα, προέβη εγκαίρως στην εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης και Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου, τα οποία και τα δύο έχουν εγκριθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Εκτός της εκπόνησης των σχεδίων, έχουμε ήδη προβεί, σε όλες τις ενέργειες εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης έχουμε συνάψει σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων από το 2019, με τη βοήθεια της οποίας έχει εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο και σε πραγματικό συμβάν ρύπανσης στο Λιμένα της Αιγιάλης.

Σε ότι αφορά το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου, εκείνο ήδη εφαρμόζεται και θα οργανωθεί ανοιχτή διαβούλευση με τους εκπροσώπους των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης μας, προκειμένου να το υλοποιήσουμε στον καλύτερο δυνατόν βαθμό.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού, δια του προέδρου του και δημάρχου της Αμοργού, με αυτόν τον τρόπο και με αυτούς τους χειρισμούς, ζητά τη συνδρομή όλων σας και τη συμπαράσταση σας σε αυτή μας την προσπάθεια, προκειμένου και τα δύο αυτά σχέδια να εφαρμόζονται απρόσκοπτα με μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική μέριμνα του τόπου μας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δήμαρχος Αμοργού,

Ελευθέριος Καραΐσκος