Σας ενημερώνουμε για τα πρώτα 2 ενημερωτικά Webinar που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 12 Ιανουαρίου 2022 με θέμα: Κλάδεμα της Αμπέλου και στις 7 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα: Εμβολιασμοί στην Άμπελο.

Περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1002&articleid=64624