ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο Δήμαρχος Νικ. Φωστιέρης, αντιπρόσωπος του Δήμου στο Δίκτυο Δάφνη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε μέρος στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων <<ΔΑΦΝΗ>> που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018. Τα θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ήταν :

  • Απολογισμός δράσεων έτους 2018.
  • Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019.
  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.
  • Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Εσωτερικής Διαχείρισης.
  • Ενημέρωση περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
  • Ενημέρωση για δυνατότητα σύστασης Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας από τα μέλη του ‘’ΔΑΦΝΗ’’.
  • Εισήγηση για την προοπτική ίδρυσης Γεωπάρκου Κυκλάδων και ο ρόλος του ‘’ΔΑΦΝΗ’’.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ