Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή σεμιναρίου στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) από το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την κάλυψη της
υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εργαζομένων του κλάδου τροφίμων και ποτών:

· 30-31 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ, απόγευμα 16.00-21.00 [1] ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ με χρήση κάμερας και
μικροφώνου.

Για τη συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη
η υποβολή ΑΊΤΗΣΗΣ στον σύνδεσμο:
https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2561&articleid=62084
[1]

Στη συνέχεια θα λάβετε τα βήματα επιβεβαίωσης της συμμετοχή σας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι
περιορισμένος.