Ο Δήμος Αμοργού ενημερώνει ότι, σχετικά με τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών την οποία πραγματοποιεί ανά διαστήματα ολίγων μηνών, αυτή γίνεται κατόπιν αποστολής ονομαστικών καταλόγων των δικαιούχων εκ μέρους της Περιφέρειας προς το Δήμο μας. Οι κατάλογοι περιέχουν και τις ποσότητες τις οποίες δικαιούνται το κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή η κάθε οικογένεια αναλόγως τα μέλη της.

Ενημερώνουμε, επίσης, ότι τα ονόματα των δικαιούχων αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) το οποίο είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και το οποίο καταβάλλεται μηνιαίως στους δικαιούχους. Όσοι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. δηλώσουν ότι επιθυμούν εκτός από το χρηματικό βοήθημα και την υλική αυτή συνδρομή των τροφίμων κλπ, αυτομάτως μπαίνουν στους ηλεκτρονικούς καταλόγους.

Συνεπώς οι Δήμοι δεν καταρτίζουν τους καταλόγους των δικαιούχων της βασικής υλικής συνδρομής (τρόφιμα κλπ), αλλά αυτή προκύπτει από τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να παραλάβει την υλική βοήθεια και άμεσα να καλέσει τους δικαιούχους για να την παραδώσει με υπογραφή δική τους κατά την παραλαβή, σύμφωνα με τους ονομαστικούς καταλόγους τους οποίους έχει αποστείλει η Περιφέρεια στην οποία ακολούθως ο Δήμος αποστέλλει τις υπογραφές των δικαιούχων με πρωτόκολλο.

Για να ενταχθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στο Κ.Ε.Α. και στην υλική συνδρομή, θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (χαμηλά εισοδήματα του τελευταίου 6μηνου, να μην φέρεται ως φιλοξενούμενος στο Ε1 κ.α.) στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται ηλεκτρονικά επειδή η πλατφόρμα του Κ.Ε.Α., αντλεί στοιχεία από την οικεία Δ.Ο.Υ. Όλες οι κατηγορίες, άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, εποχιακά απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δύνανται να ενταχθούν, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ο Δήμος Αμοργού βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών, μέσω της Υπεύθυνης του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Παιδείας, κ. Σοφίας Νομικού στο τηλέφωνο 2285360222 ή αυτοπροσώπως κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.

Εκ του Δήμου