Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση «Χώρα» της Τ.Κ. Αμοργού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.