Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Αιγιάλης για χρήση ως χώρου στάθμευσης