Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Αγιο Παύλο Αιγιάλης για χρήση ως χώρου στάθμευσης