Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο στη θέση «Όρμος» και στη θέση «Άγιος Παύλος» της Κοινότητας Αιγιάλης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Αιγιάλης για χρήση ως χώρου στάθμευσης

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Αγιο Παύλο Αιγιάλης για χρήση ως χώρου στάθμευσης