Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, με γραπτή προσφορά, για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση «Λίμνη» στον Όρμο της Κοινότητας Αιγιάλης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.