Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, με γραπτή προσφορά για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στη θέση «Όρμος» της Δημοτικής Κοινότητας Αιγιάλης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος
στέγασης παιδικής χαράς και χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες εδώ