Διακήρυξη “Υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων”

Προκηρύσσουμε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.