Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών.

Κάντε κλικ εδώ για pdf…