Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στη θέση “Καμινάκι” στη Λαγκάδα της Κοινότητας Αιγιάλης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (20) είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.