Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, στις 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και δημοτικών εκτάσεων-αγροτεμαχίων όπως περιγράφονται εδώ.