ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για μίσθωση ακινήτου για ποικίλες χρήσεις του Δήμου