Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Αγορά Ακινήτου στη Λαγκάδα

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική (σε δύο φάσεις – στάδια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, για την αγορά κατάλληλου ακινήτου από το Δήμο στον οικισμό Λαγκάδα της Κοινότητας Αιγιάλης Αμοργού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.