Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ισχύουν για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, για την είσοδο στις υπηρεσίες του Δήμου απαιτείται πλέον υποχρεωτικά η επίδειξη και ο έλεγχος:

 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών)

ή

βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχουγιακορωνοϊό Covid-19 (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών).

 

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να προσκομίζουν, εναλλακτικά, βεβαίωση δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest 24 ωρών) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.

 

Ταυτοποιητικού εγγράφου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.).

 

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους πολίτες να προτιμούν για την εξυπηρέτησή τους την τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία. Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί συνεννόηση και ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με το Δήμο μας και τα νομικά του πρόσωπα που συναλλάσσονται με κοινό:

Δήμος Αμοργού : 2285360201:amorgos@aigaio.gr
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού: 2285360201
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.): 2285360201
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.): 2285360224
Ληξιαρχείο Δήμου :2285360223
Τεχνική Υπηρεσία : 2285360230
Οικονομική Υπηρεσία : 2285360227
Νομική Υπηρεσία : 2285360218