ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού» με προϋπολογισμό 1.725.806,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ