Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το “Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού” και καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του.

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση λήγει στις 7.06.2022.

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού

Σχέδιο Διάταξης Αγκυροβολίας Σκαφών Αλιευτικού Καταφυγίου Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού