Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμοργού για την περίοδο 2020 – 2023, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(13/2021) και καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του.

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση λήγει στις 20.11.2021.

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμοργού περιόδου 2020 – 2023 (Α΄ ΦΑΣΗ)