ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ