ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ΄΄

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 608/13-11-2019 αίτησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. 24474/16-4-2020 έγγραφό του ενέταξε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ την πράξη ΄΄Σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών Λιμένα Αιγιάλης΄΄. Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση ΄΄Μάντρισμα΄΄ Όρμου Αιγιάλης Αμοργού και την επέκταση της προβλήτας πρόσδεσης των πλοίων της ακτοπλοΐας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού προχώρησε στην ανάθεση των μελετών σε γραφεία λιμενικών μελετών με τα οποία ο Δήμος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα της μελέτης αλλά και το χρόνο παράδοσης. Στην παρούσα φάση ο μελετητής κος Σπύρος Γουλουμής μας απέστειλε την πρόταση του, αφού έλαβε υπόψη τόσο την ανοικτή συνάντηση που προηγήθηκε για το θέμα στον Όρμο Αιγιάλης στις 17/11/2019, όσο και την παρουσίαση που έκανε στα γραφεία του Δήμου στις 29/07/2020 στην οποία είχαν καλεστεί όλοι οι επαγγελματίες αλιείς του νησιού μέσω του συλλόγου τους και πολλοί από αυτούς παραβρέθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Πέραν των ανωτέρω ενημερώσεων και προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση για την εν λόγω μελέτη το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού θέτει την πρόταση του μελετητή σε δημόσια διαβούλευση στο site του Δήμου Αμοργού και παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να καταθέσει την άποψή του έως τις 11/09/2020.

 

Δείτε εδώ την πρόταση του μελετητή, καθώς και τις συνημμένες ψηφιακές απεικονίσεις: Ψηφιακή_Απεικόνιση_1 και Ψηφιακή_Απεικόνιση_2