Το έργο «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Λιμάνι Καταπόλων» αποτελεί μία μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης στον Λιμένα Καταπόλων και στο Ξυλοκερατίδι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι προτάσεις της συγκεκριμένης μελέτης, με βραχυχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης, έχουν στόχο τη διαμόρφωση ενός ιεραρχημένου κυκλοφοριακού δικτύου, την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στους κρίσιμους κόμβους, τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης και την εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κίνησης των πεζών στη περιοχή μελέτης.

Προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση για την εν λόγω μελέτη ο Δήμος Αμοργού θέτει τις προτάσεις του σε δημόσια διαβούλευση στο site του Δήμου Αμοργού και παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να καταθέσει την άποψή του.

Δείτε την Τεχνική Ανάλυση εδώ.

Επισυνάπτονται ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2 & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3