Την Τετάρτη 23-12-2020 στις 16:00 στο Δημοτικό Σφαγείο Αιγιάλης θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.
Προεδρεύει ο Λουδάρος Γεώργιος.