Α.Ο.Ε. 62)23-3-21 Καθορισμός των όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης καντίνας του δημοτικού κάμπινγκ