Την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 12:00 έως 13:00 θα διεξαχθεί στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη μισθωτή για την εκμίσθωση της καντίνας που βρίσκεται στο δημοτικό camping στα Κατάπολα.

Συστήνεται η επίσκεψη των ενδιαφερόμενων στην καντίνα ώστε να λάβουν γνώση της κατάστασης και του εξοπλισμού που διαθέτει.

Η διαδικασία της δημοπρασίας θα γίνει με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Διακήρυξη Δημοπρασίας εδώ καθώς και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ.