Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 από τις 12:00 έως τις 12:30  θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικός πλειστηριασμός για την εκποίηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο της γραμματείας του Δήμου 22853 60201.