Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Δήμος Αμοργού χρηματοδοτείται με 54.088,80€ για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, στον Όρμο Αιγιάλης Αμοργού, που αποτελείται από διάταξη αυτόνομης πρόσβασης των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο χώρο, χημική τουαλέτα ΑμΕΑ, αποδυτήριο ΑμΕΑ, χώρο σκίασης (ομπρέλες) και ξύλινο διάδρομο πρόσβασης στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις.
 
Σύντομα θα αρχίσει η εγκατάσταση στην κεντρική παραλία της Αιγιάλης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.