Σας ενημερώνουμε πως έως και τις 31/08/2020, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τα τετραγωνικά επιφάνειας των ακινήτων τους ή δεν έχουν δηλωμένα τα ακίνητά τους στο Δήμο μας, θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 (άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’).

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-08-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Σας γνωρίζουμε τους τρόπους υποβολής της δήλωσης:

α) Μέσω της εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης, χωρίς κανένα δικαιολογητικό, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis για την είσοδό σας.

β) Να υποβάλετε αίτηση στον Δήμο μας, προσκομίζοντας το Ε9 ιδιοκτήτη και ένα λογαριασμό ΔΕΗ (για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ