Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικασία της κτηματογράφησης για την περιοχή των Κυκλάδων, η οποία άρχισε στις 05.07.2021, παρατάθηκε μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022. 

Στο νησί μας και στο χώρο του παλαιού Ειρηνοδικείου Αμοργού, που βρίσκεται στην Πλατεία “Λόζα” του οικισμού της Χώρας, συνεχίζει να λειτουργεί το Γραφείο Κτηματογράφησης, για την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών. 

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αμοργού λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ., ενώ κάθε Τετάρτη λειτουργεί από τις 8:00π.μ. έως τις 20:00μ.μ.

Παρακαλείσθε, να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σας και την αποφυγή επιβολής τυχόν διοικητικών προστίμων, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας αυτής.