Η προστασία της Αμοργού από φυσικές καταστροφές ενισχύεται σημαντικά καθώς γίνεται πράξη μία από τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

Με την υπ’ αριθ. 58978/14-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΚΑ446ΜΤΛ6-ΒΒΕ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, ικανοποιήθηκε το από 16-1-2020 αίτημα του Δήμου μας και εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 191.940,00 € από τις πιστώσεις της 2003ΣΕ05500005, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο μας για την προμήθεια και την πλήρη τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) συνολικά αλεξικέραυνων (κεφαλών εκπομπής πρώιμου οχετού) στις περιοχές Βρούτση, Χώρας, Καταπόλων και Λαγκάδας Αιγιάλης.

Όπως προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας θα τοποθετηθούν τρία (3) αλεξικέραυνα στο Βρούτση, πέντε (5) αλεξικέραυνα στα Κατάπολα (συμπεριλαμβανομένης και της θέσης «Καστελλόπετρα»), τρία (3) στην Χώρα και τρία (3) στην Λαγκάδα.

Μετά την αποδοχή της χρηματοδότησης ο Δήμος θα προχωρήσει στην δημοπράτηση και στην υλοποίηση του έργου με σκοπό την αντικεραυνική προστασία σε όλο το νησί.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στην εξασφάλιση της εν λόγω χρηματοδότησης. Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τη βουλευτή Κυκλάδων της ΝΔ κυρία Κατερίνα Μονογυιού, η οποία βρίσκεται πάντα κοντά στα προβλήματα της Αμοργού και ενεργεί δυναμικά για την επίλυση τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ