Την αύξηση της χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αιγιάλης Αμοργού» προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση αύξησης της αρχικής, ήδη δεσμευμένης χρηματοδότησης του έργου, από 1.866.376,16 ευρώ σε 2.225.976,16 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για την προσθήκη του υποέργου κατασκευής υπαίθριου θεάτρου στο προαύλιο του σχολείου, για την διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Αμοργού είχε υποβάλλει στις 25/9/2020 το σχετικό αίτημα για την κατασκευή του υπαίθριου θεάτρου, αποδυτηρίων, καθώς και στεγάστρων στο προαύλιο χώρο του Σχολείου . Με την απ 3348/30.10.2010 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την πολιτιστική αναβάθμιση του νησιού και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών στην περιοχή της Αιγιάλης.