«Συμπατριώτες

Εδώ και  μερικές μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, η  οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε όλη τη χώρα. Μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια και είναι καθοριστικής σημασίας για τη ενίσχυση της «φωνής» και της θέσης μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής εξαρτώνται από πληθυσμιακά κριτήρια. Είναι υποχρέωση μας να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τη διαδικασία της Απογραφής προς όφελος της Αμοργού μας.

Ανοίγουμε τα σπίτια μας και συνεργαζόμαστε με τους απογραφείς, γιατί όσοι πιο πολλοί, τόσο πιο δυνατοί

Δήμαρχος Αμοργού

Ελευθέριος Καραΐσκος»

Χρήσιμες πληροφορίες

– Ένας Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ παραδίδει στην κατοικία σας έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

–  Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού σας, έχοντας τον  «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο TAXISnet μπορεί να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

 – Εάν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά απευθείας με τον Απογραφέα στον οποίο έχει ανατεθεί η κατοικία σας στο τηλέφωνο που εσωκλείεται στον  φάκελο που σας έχει παραδοθεί ή στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή στο 211-1212032.

– Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου, θα απογραφούν από τον Απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγει η ΕΛΣΤΑΤ είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

NWS_26112021_PARATASH_AYTOAP_EN