Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης του οχήματος ανακύκλωσης και αδυναμίας επισκευής του στην Αμοργό, για τις επόμενες 15 ημέρες η ανακύκλωση δεν θα λειτουργεί.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μην αφήνετε στους κάδους ανακύκλωσης απορρίμματα. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο όγκο ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (π.χ. Super Market) οι οποίες θα πρέπει να συνεννοούνται με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ.Γρίσπο Κώστα στο τηλέφωνο 6936659080.